Информация за предстоящи обучения за стоматолози и зъботехници

Достъпно

Безплатна информация

Актуално

Полезни теми

Лесно

По e-mail и във facebook

DentaEvent.com

Платформа с информация за дентални лекции, курсове и семинари

За зъболекари

Директни възстановявания, пародонтия, ендодонтия, протетика, имплантология, ортодонтия, детска и дигитална стоматология

За зъботехници

Индиректни възстановявания, подвижно и фиксирано протезиране, работа по различни методи и с различни материали: керамика, метало-керамика, цирконий

За администрация

Работа с пациенти, клинични екипи, доставчици и маркетингови дейности

Началото вече започна!

Открийте DentaEvent.com във facebook